Vi välkomnar Soke Ernst Binder

with Inga kommentarer

Vid House of Samurai ’ s 2021 sommarläger, utnämnde Soke Jan-Erik Karlsson,  Ernst Binder instruktörs titel, ′′ Soke för Hoku Shin Ko Ryu Bujutsu.” Ernst Binder har lovat att följa i Soke Jan-Erik Erik Karlssons fotspår och kommer att fortsätta utveckla stilen Hoku Shin Ko Ryu Bujutsu.

Höganäs jujtusklubb välkomnar vår nya Soke. Vi hoppas att vi inom kort kan träffa honom här i Höganäs tillsammans med sin fru Renshi Renate Binder som har 5-dan i Brazilian Jiu Jitsu.

During House of Samurai’s 2021 summer camp, Soke Jan-Erik Karlsson bestowed upon Ernst Binder the instructor’s title of, “Soke of Hoku Shin Ko Ryu Bujutsu.” And Ernst Binder has vowed to follow in Soke Jan-Erik Karlsson’s footsteps and continue to develop his style of jujutsu: Hoku Shin Ko Ryu Bujutsu.

Höganäs jujtusklubb welcomes our new Soke. We hope we soon can meet him here in Höganäs together with his wife Renshi Renate Binder who has 5-dan in Brazilian Jiu Jitsu.