Lisa o Thomas_lr

Träningsavgifter
Höganäs Jujutsuklubb

7 – 17 år  695:-/termin

18 – 64 år  825:-/termin

Över 65 år  695:-/termin

Familjerabatt utgår om 30% i rabatt på terminsavgiften.

Vid graderingstillfälle betalas en avgift enligt följande

Gult 295:-

Orange/grön 320:-

Blå/violett 345:-

Brun I,II 370:-

Brun III 420:-

I medlemsavgiften ingår allt som har med träning i Höganäs Jujutsuklubb. Inga andra uppgifter eller krav på lottförsäljning, loppis, häften och kalendrar och dylikt ställs.