Instruktörer i Höganäs JuJutsuklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sensei Pernilla Ringström, Sensei Lisa Johansson, Sensei Thomas Lilja, Renshi Klas Olsson, Sensei Mikael Eriksson, Sensei Martin Antoniak, Sensei Åsa Fondell.


Soke Richard Morris, Soke Jan Erik Karlsson


Instruktörerna i Höganäs JuJutsuklubb håller hög klass och har lång erfarenhet av att utbilda och instruera. På översta bilden ser vi våra sju instruktörer med Renshi Klas Olsson 5 dan, klubbens huvudinstruktör i mitten. På lilla bilden ser vi Soke Richard Morris, 10 Dan, från England som instruerat i JuJutsu sedan 50 år tillbaka och är en av de högst graderade i världen, samt Soke Jan Erik Karlsson, 10 Dan, som är chefsinstruktör i vår stil, Hoku Shin Ko Ryu.

Renshi Klas Olsson
5 Dan Hoku Shin Ko Ryu

Sensei Lisa Johansson
4 Dan Hoku Shin Ko Ryu

Sensei Mikael Eriksson
4 Dan Hoku Shin Ko Ryu

Sensei Åsa Fondell
3 Dan Hoku Shin Ko Ryu.

Sensei Pernilla Ringström
2 Dan Hoku Shin Ko Ryu.

Sensei Martin Antoniak
2 Dan Hoku Shin Ko Ryu.

Sensei Thomas Lilja
2 Dan Hoku Shin Ko Ryu.

Klubbinstruktör Axel Nilsson
1 Dan Hoku Shin Ko Ryu