Jujutsuträning under Coronapandemin

Gäller från 30 juli 2020

För medlemmar och familjer i Höganäs Jujutsuklubb:

Fokus är att hålla smittspridningen nere, alla måste ta ett personligt ansvar för detta. Våra riktlinjer kan ändras snabbt om läget ändras. Uppdaterade riktlinjer finns på vår hemsida www.hoganasjujutsu.se


TÄNK PÅ ATT OM DU KÄNNER DIG DET MINSTA SJUK ELLER HAR SYMPTOM SKA DU STANNA HEMMA!Barn och ungdomar (födda 200
2 eller senare)

Vid väder och om övningarna tillåter tränar vi utomhus, men vi börjar alltid passen inomhus.
Du behåller samma träningspartner under ett pass.
Du ska sprita dina händer före och under träningen.
Det får finnas max 50 personer på plats.

Vuxna

Vid väder och om övningarna tillåter tränar vi utomhus, men vi börjar alltid passen inomhus.
Inledningsvis fokuserar vi på tekniker utan kroppskontakt, men vi kommer också att träna tekniker som innebär kontakt, då i samråd med alla på passet.
Du behåller samma träningspartner under ett pass.
Du och din träningspartner ska hålla avstånd till andra tränande par.
Du ska sprita dina händer före och under träningen.
Vid vapenträning, behåller du samma vapen under hela träningen. Innan du lämnar tillbaka det ska du sprita det.
Det får finnas max 50 personer på plats.

Familj och föräldrar

Så länge pandemin pågår kan föräldrar inte följa med in och sitta med i lokalen som tidigare. Det finns bra platser vid Sportcenters huvudentré. Beroende på hur många instruktörer som finns på plats strävar vi efter att ta emot varje barn, i synnerhet nybörjare, i början. Vi strävar också efter att informera muntligen på plats och via vår hemsida.

För att du säkert ska få den information du behöver under terminen, kommer vi att be om telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.