Lisa o Thomas_lr

Träningsavgifter
Höganäs Jujutsuklubb

Medlemsavgift 150kr/år

Träningsavgift:
7 – 17 år  620:-/termin
18 – 64 år  750:-/termin
Över 65 år  620:-/termin

Familjerabatt utgår om 30% i rabatt på terminsavgiften.

Vid graderingstillfälle betalas en avgift enligt följande

Gult 295:-
Orange/grön 320:-
Blå/violett 345:-
Brun I,II 370:-
Brun III 420:-

I medlemsavgiften ingår allt som har med träning i Höganäs Jujutsuklubb. Inga andra uppgifter eller krav på lottförsäljning, loppis, häften och kalendrar och dylikt ställs.