Soke Richard Morris in memoriam

.

Till minne av Soke Richard Morris

Soke Richard Morris, 10 Dan och grundare av Jujitsu International avled i juli 2019.

Vi minns Soke Morris som en stor personlighet i kampsportens värld och en verklig inspirationskälla för alla oss som utövar jujutsu. Några av oss tränade för Soke Morris under många tillfällen när han besökte Sverige och Soke Jan-Erik Karlsson i House of Samurai i Lund. Speciellt under de årliga sommarlägren i House of Samurai i Lund. Vi minns också med värme och tacksamhet när han besökte vårt jubileumsläger i Höganäs 2015. Högt respekterat för sin kunskap inom kampsport minns vi med stor värme hans humor, alltid närvarande inne i och utanför dojon.

Även om hans förlust känns svår för oss alla i Höganäs Jujutsuklubb kommer vi att minnas Soke Rickard Morris med stor värme, respekt och tacksamhet för allt han lärde oss.

.

 

Soke Richard Morris in Memoriam

Soke Richard Morris ,10 Dan and founder of Jujitsu International, passed away in July 2019.

We remember Soke Morris as a great martial artist and a true source of inspiration in practicing the art of jujutsu. Some of us trained for Soke Morris during many occasions when he visited Sweden  and Soke Jan-Erik Karlsson in House of Samurai in Lund especially every year at summer camp. We also remember with gratitude when he visited our jubilee camp in Höganäs 2015. Vastly respected for his knowledge in Martial Arts we remember with great warmth his sense of humour, always present inside as well as outside the dojo.

Although his loss is deeply felt by all of us in Höganäs Jujutsuklubb we will remember Soke Rickard Morris with great warmth, respect and gratitude for everything he taught us.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sulo Ruuska in memoriam

1963-01-28 – 2017-08-10

Sulo Ruska

 

Vår instruktör Sulo Ruuska har tyvärr lämnat oss alltför tidigt. Han avled den 10 augusti 2017 efter en kort tids sjukdom.

Vi minns Sulo som en person med stort och generöst hjärta. Alltid med en ödmjuk och vänlig inställning mot sina medmänniskor.

Sulo var en mycket omtyckt jujutsuinstruktör med stora kunskaper inom budo. Han startade redan i unga år och var budosporten trogen livet ut. Han vistades flera gånger i Japan för att lära sig traditionell japansk jujutsu. Under många år tränade han för Soke Jan-Erik Karlsson 10 DAN och innehade 6 DAN i Hoku Shin Ko Ryu Jujutsu vid sin bortgång.

Sulo lämnar ett stort tomrum efter sig på mattan men vi är glada och tacksamma för all den tid vi haft tillsammans i dojon.

Höganäs Jujutsuklubb minns Sulo Ruuska med stor värme och saknad.