Instruktörer i Höganäs JuJutsuklubb


Sensei Pernilla Ringström, Renshi Lisa Johansson, Sensei Thomas Lilja, Renshi Klas Olsson, Renshi Mikael Eriksson, Renshi Martin Antoniak, Sensei Åsa Fondell.


Soke Richard Morris, Soke Jan Erik Karlsson


Instruktörerna i Höganäs JuJutsuklubb håller hög klass och har lång erfarenhet av att utbilda och instruera. På översta bilden ser vi våra instruktörer På lilla bilden ser vi Soke Richard Morris, 10 Dan, från England som instruerat i JuJutsu sedan 50 år tillbaka och är en av de högst graderade i världen och lärde oss väldigt mycket innan han gick bort härom året, samt Soke Jan Erik Karlsson, 10 Dan, som är chefsinstruktör i vår stil, Hoku Shin Ko Ryu.

Renshi Martin Antoniak, Instruktör Jujutsu, Newaza

5 Dan Hoku Shin Ko Ryu.

Renshi Mikael Eriksson, Instruktör Jujutsu
4 Dan Hoku Shin Ko Ryu

Renshi Lisa Johansson, Instruktör Jujutsu
4 Dan Hoku Shin Ko Ryu

Sensei Åsa Fondell, Instruktör Jujutsu, Iaido
3 Dan Hoku Shin Ko Ryu.

Sensei Thomas Lilja, Instruktör Jujtusu, Iaido, Kobujutsu
3 Dan Hoku Shin Ko Ryu.

Sensei Axel Nilsson, Instruktör Jujutsu, Newaza
3 Dan Hoku Shin Ko Ryu