Jujutsuträning under Coronapandemin

Gäller från 1 September 2021

För medlemmar och familjer i Höganäs Jujutsuklubb:

Fokus är att hålla smittspridningen nere, alla måste ta ett personligt ansvar för detta. Våra riktlinjer kan ändras snabbt om läget ändras. Uppdaterade riktlinjer finns på vår hemsida www.hoganasjujutsu.se


TÄNK PÅ ATT OM DU KÄNNER DIG DET MINSTA SJUK ELLER HAR SYMPTOM SKA DU STANNA HEMMA!


 

Ni som är 15 år och uppåt behöver uppvisa COVID PASS för att få träna.
Detta kommer också gälla för föräldrar som följer med sina barn.

  1. Känner du dig inte bra, stanna hemma i 2 veckor innan du börjar träna igen.
  2. Innan ni går in på mattan tvätta eller sprita av händerna.
  3. Vi kommer inte byta partner under träningen utan behåller samma träningskamrat.
  4. Försök håll avstånd.
  5. När träningen är klar gå av mattan med en gång. Vi Luftar lokalen mellan varje
  6. Försök att komma ombytt.
  7. Tvätta dina kläder efter varje tränings pass.
  8. Lyssna på era instruktörer.
  9. Inga sittande föräldrar i dojon.

Familj och föräldrar

Så länge pandemin pågår kan föräldrar inte följa med in och sitta med i lokalen. Det finns bra platser vid Sportcenters huvudentré. Beroende på hur många instruktörer som finns på plats strävar vi efter att ta emot varje barn, i synnerhet nybörjare, i början. Vi strävar också efter att informera muntligen på plats och via vår hemsida.

För att du säkert ska få den information du behöver under terminen, kommer vi att be om telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.